folosim redirectarea 301
    Redirectarea 301 (mutat permanent) ii spune unui motor de cautare ca site-ul si-a schimbat adresa si ca tot ce avea legatura cu vechiul site s-a mutat la noua adresa.
    Prin redirectare site-ul isi pastreaza PR-ul, paginile indexate deja de motoarele de cautare, spre deosebire de cazul in care punem aceleasi pagini pe un domeniu nou, fara a specifica in domeniul vechi de aceasta mutare permanenta.

    Redirectarea 301 se poate realiza astfel:


    PHP
header("Location: http://www.noulsite.ro/"); exit(); ?>

    ASP
<%@ Language=VBScript %> <% Response.Status="301 Moved Permanently"; Response.AddHeader("Location","http://www.noulsite.ro/"); %>

    ASP.NET

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.noulsite.ro/");
}


    Ruby on Rails
def old_action headers["Status"] = "301 Moved Permanently" redirect_to "http://www.noulsite.ro/" end

    JSP (Java)
<% response.setStatus(301); response.setHeader( "Location", "http://www.noulsite.ro/" ); response.setHeader( "Connection", "close" ); %>

    CGI PERL
$q = new CGI; print $q->redirect("http://www.noulsite.ro/");

    .htaccess
Options +FollowSymLinks RewriteEngine on RewriteRule (.*) http://www.noulsite.ro/$1 [R=301,L]

Alte articole:
scriem pagini valide W3C
gasim numele culorilor
folosim culorile web-safe
folosim caractere speciale